ارتباط با ما

logo1 (2).pngشرکت تولید نیروی برق حرارتی بندرعباس

نشانی : بندرعباس - بلوار امام خمینی (ره) - حد فاصل نخل ناخدا و پارک جنگلی - شرکت تولید نیروی برق حرارتی بندرعباس

کدپستی : 7915944680

تلفن : 07633669855 - 07633669856

فکس :07633663584

پست الکترونیکی : Bandarabbas@tpph.irشرکت تولید نیروی برق حرارتی بندرعباس

مدیر عامل : آقای دکتر حسین سلیمی


تلفن مستقیم : 07633663595

فکس : 07633676750

نیروگاه بندرعباس :

بخار:
ظرفیت 4*320 مگاوات  4 واحد بخار  ظرفیت کل: 1280
مگا وات
گازی :
ظرفیت 2*25 مگاوات    2 واحد گازی   ظرفیت کل : 50 مگا وات

نماینده :
آقای مهندس مسعود دیرباز
 
آدرس : بندرعباس - جاده اسکله شهید رجایی - نیروگاه بندرعباس


نیروگاه ایسین :


گازی:
ظرفیت 4*162
مگا وات   4 واحد گازی   ظرفیت کل: 648 مگا وات
نماینده : آقای مهندس مسعود دیرباز     
آدرس: بندرعباس - کیلومتر 15 جاده بندرعباس سیرجان - نیروگاه ایسین