بازدید مدیرعامل شرکت تولید برق استان از نیروگاه سیکل ترکیبی ایسین
مهندس مهرانی مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق استان به منظور بررسی موانع و مشکلات موجود، ضمن بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی ایسین، جلسه ای را با مهندس مرادی مدیر نیروگاه برگزار کرد.
http://bandarabbas.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/86/WhatsApp Image 2021-02-28 at 10.56.13.jpeg
‌ مهندس مرادی در این جلسه با اعلام پایان تعمیرات اساسی واحد ۳ نیروگاه، افزود: خوشبختانه با حمایت های صورت گرفته هر ۴واحد با حداکثر ظرفیت در حال تولید می باشند و در سال جاری با تلاش های بسیار، میزان تولید به افزایش ۳۴ درصدی رسید و امید است تا پایان سال ۱۳۹۹ این میزان به ۵۰ درصد افزایش پیدا کند.
‌مدیرعامل شرکت تولید برق استان در بازدید از بخش های مختلف نیروگاه، موضوعات مطرح شده از سوی مهندس مرادی از جمله حقوق و مزایای نیروهای شاغل در نیروگاه، ایجاد فضای ورزشی در نیروگاه و بازسازی پره های واحدهای نیروگاهی را مورد پیگیری قرار دادند.​