پیگیری مسائل و موضوعات حوزه تولید برق استان در نشست با معاون برق و‌ انرژی وزیر نیرو و معاون راهبری تولید برق حرارتی کشور
دکتر احمد مرادی نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس به همراه مهرانی مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق استان و‌ تعدادی از مدیران صنعت برق هرمزگان در نشست با مهندس حائری معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی و دکتر اسکندری معاونت راهبری تولید شرکت مادر تحصصی برق حرارتی مسائل و موضوعاتی پیرامون این حوزه را مورد بررسی و پیگیری قرار دادند.
پیگیری مسائل و موضوعات حوزه تولید برق استان در  نشست با معاون برق و‌ انرژی وزیر نیرو و معاون راهبری تولید برق حرارتی کشور
‌ دکتر احمد مرادی نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس به همراه مهرانی مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق استان و‌ تعدادی از مدیران صنعت برق هرمزگان در نشست با مهندس حائری معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی و دکتر اسکندری معاونت راهبری تولید شرکت مادر تحصصی برق حرارتی مسائل و موضوعاتی پیرامون این حوزه را مورد بررسی و پیگیری قرار دادند.
‌ در این جلسه نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس ضمن تاکید بر تسریع در پروژه نیروگاه ۱۴۰۰ مگاواتی سیریک، استفاده از نیروهای بومی در بخش های مختلف مدیریتی، کارشناسی، کارگری و خدماتی  نیروگاه کلاس F هنگام، تصویب چارت سازمانی نیروگاه ایسین، تعمیر و بازسازی نیروگاه بخار بندرعباس مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و مهندس حائری معاون وزیرو نیرو ضمن استقبال از موارد مطرح شده، در این خصوص دستور پیگیری صادر نمودند.​