برگزاری مراسم افتتاحیه چند پروژه صنعت برق در قالب پویش #هرهفته_الف_ب_ایران
برگزاری مراسم افتتاحیه چند پروژه صنعت برق در قالب پویش #هرهفته_الف_ب_ایران با حضور جناب آقای مهندس حائری معاون وزیر نیرو

⚡️ برگزاری مراسم افتتاحیه چند پروژه صنعت برق در قالب پویش #هرهفته_الف_ب_ایران با حضور جناب آقای مهندس حائری معاون وزیر نیرو، جمعی از مدیران استانی و دکتر مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی

‌ مهرماه ۹۹
‌ روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق بندرعباس