دیدار مهندس کهوری مدیرعامل شرکت برق منطقه ای با مهندس مهرانی
​دیدار صمیمی مهندس کهوری مدیرعامل محترم شرکت برق منطقه ای هرمزگان و معاونین محترم با مهندس مهرانی مدیرعامل محترم شرکت تولید نیروی برق استان
http://bandarabbas.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/64/_DSC0267.JPG

​دیدار صمیمی مهندس کهوری مدیرعامل محترم شرکت برق منطقه ای هرمزگان و معاونین محترم با مهندس مهرانی مدیرعامل محترم شرکت تولید نیروی برق استان

این نشست به منظور بررسی وضعیت پایداری شبکه برق و عدم قطعی برق مشترکین در پیک بار سال ۹۹ برگزار گردید.