جلسه پروژه ارزیابی وضعیت واحدهای بخار نیروگاه بندرعباس و ارائه راهکارهای اجرایی جهت بهبود توان و بازده
جلسه پروژه ارزیابی وضعیت واحدهای بخار نیروگاه بندرعباس و ارائه راهکارهای اجرایی  جهت بهبود توان و بازده در شرکت تولید نیروی برق بندرعباس با حضور مدیر عامل و کارکنان شرکت تولید به صورت ویدیو کنفرانس با همکاری شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی کشور و پژوهشگاه نیرو برگزار گردید.
http://bandarabbas.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/58/_DSC0090.JPG

جلسه پروژه ارزیابی وضعیت واحدهای بخار نیروگاه بندرعباس و ارائه راهکارهای اجرایی  جهت بهبود توان و بازده در شرکت تولید نیروی برق بندرعباس با حضور مدیر عامل و کارکنان شرکت تولید به صورت ویدیو کنفرانس با همکاری شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی کشور و پژوهشگاه نیرو برگزار گردید.​

مشاهده گزارش تصویری خبر