بازدید مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق استان از روند اجرای تعمیرات اساسی واحد 3 بخاری نیروگاه بندرعباس
&nbsp;بازدید مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق استان از روند اجرای تعمیرات اساسی واحد 3 بخاری نیروگاه بندرعباس<br>به گزارش روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق استان هرمزگان ، رضا مهرانی با حضور در نیروگاه بندرعباس ضمن بازدید از روند اجرای تعمیرات اساسی در بخش های بویلر ، توربین واحد ۳ و تاسیسات جانبی و تاکید بر رعایت حفظ بهداشت فردی جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و همچنین از احتمام کارکنان پرتلاش نیروگاه بندرعباس در خصوص انجام تعمیرات اساسی به صورت فشرده و بهره برداری ایمن جهت تولید برق مستمر و پایدار در جنوب کشور تقدیر و تشکر نمود.
​ بازدید مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق استان از روند اجرای تعمیرات اساسی واحد 3 بخاری نیروگاه بندرعباس
به گزارش روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق استان هرمزگان ، رضا مهرانی با حضور در نیروگاه بندرعباس ضمن بازدید از روند اجرای تعمیرات اساسی در بخش های بویلر ، توربین واحد ۳ و تاسیسات جانبی و تاکید بر رعایت حفظ بهداشت فردی جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و همچنین از احتمام کارکنان پرتلاش نیروگاه بندرعباس در خصوص انجام تعمیرات اساسی به صورت فشرده و بهره برداری ایمن جهت تولید برق مستمر و پایدار در جنوب کشور تقدیر و تشکر نمود.​


مشاهده گزارش تصویری خبر