بازدید مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق استان از روند اجرای پروژه تعمیرات واحدهای نیروگاه ایسین
بازدید مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق استان از روند اجرای پروژه تعمیرات واحدهای نیروگاه ایسین <br>به گزارش روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق استان رضا مهرانی با حضور در نیروگاه ایسین از پیشرفت فرآیند تعمیرات اساسی واحد G22 و تعمیرات دوره ای ۸۰۰۰ ساعت واحد G12 این نیروگاه بازدید کرده و ضمن ارائه رهنمودهای لازم جهت پیشبرد هرچه سریعتر انجام بموقع تعمیرات از مدیر&nbsp; و پرسنل نیروگاه تقدیر و تشکر کردند.

بازدید مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق استان از روند اجرای پروژه تعمیرات واحدهای نیروگاه ایسین 
به گزارش روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق استان رضا مهرانی با حضور در نیروگاه ایسین از پیشرفت فرآیند تعمیرات اساسی واحد G22 و تعمیرات دوره ای ۸۰۰۰ ساعت واحد G12 این نیروگاه بازدید کرده و ضمن ارائه رهنمودهای لازم جهت پیشبرد هرچه سریعتر انجام بموقع تعمیرات از مدیر  و پرسنل نیروگاه تقدیر و تشکر کردند.​


مشاهده گزارش تصویری خبر