اولین جلسه برنامه عملیاتی در شرکت تولید نیروی برق بندرعباس جهت پیگیری پروژه ها،
اولین جلسه برنامه عملیاتی در شرکت تولید نیروی برق بندرعباس جهت پیگیری پروژه ها،قراردادها و مناقصات شرکت جهت پشتیبانی تعمیراتی و تجهیزاتی نیروگاه‌های بندرعباس و ایسین و برنامه‌ریزی جهت رفع محدودیت های تولید در تابستان ۹۹ با حضور مدیر عامل، مدیران و پرسنل دفاتر برگزار گردید.<br>در این جلسه مهرانی مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق بندرعباس به سرعت انجام کار و پشتیبانی در جهت خرید لوازم یدکی مورد نیاز نیروگاه ها تا قبل از اتمام اورهال واحد ها با حفظ قابلیت تولید مستمر در تابستان تاکید ویژه‌ای داشتند.
​​اولین جلسه برنامه عملیاتی در شرکت تولید نیروی برق بندرعباس جهت پیگیری پروژه ها،قراردادها و مناقصات شرکت جهت پشتیبانی تعمیراتی و تجهیزاتی نیروگاه‌های بندرعباس و ایسین و برنامه‌ریزی جهت رفع محدودیت های تولید در تابستان ۹۹ با حضور مدیر عامل، مدیران و پرسنل دفاتر برگزار گردید.
در این جلسه مهرانی مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق بندرعباس به سرعت انجام کار و پشتیبانی در جهت خرید لوازم یدکی مورد نیاز نیروگاه ها تا قبل از اتمام اورهال واحد ها با حفظ قابلیت تولید مستمر در تابستان تاکید ویژه‌ای داشتند.


مشاهده گزارش تصویری خبر