عید غدیر خم مبارک
(عید غدیر خم مبارک)<br>عید غدیر را فرموده اند: عیدالله الاکبر یعنی از همه اعیاد موجود در تقویم اسلامی این عید بالاتر است،پرمغزتر است،تاثیر این عید از همه این اعیاد بیشتر است. مقام معظم رهبری

عید غدیر را فرموده اند: عیدالله الاکبر یعنی از همه اعیاد موجود در تقویم اسلامی این عید بالاتر است،پرمغزتر است،تاثیر این عید از همه این اعیاد بیشتر است. مقام معظم رهبری

مشاهده گزارش تصویری خبر