رزمايش سایبری در نیروگاه سیکل ترکیبی ایسین بندرعباس برگزار شد
رزمايش سایبری در نیروگاه سیکل ترکیبی ایسین بندرعباس برگزار شد&nbsp; <br>به گزارش روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق بندرعباس <br>اولین رزمايش سايبري با تاکید بر تهدیدات راه های متداول نفوذ به شبکه های صنعتی در حوزه سایبری با حضور شریفی فرد مدیرکل پدافند غیر عامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و همچنین جمعی از مشاوران، مدیران و کارشناسان و حوزه فناوری و اطلاعات نیروگاه های زیر مجموعه شرکت تولید نیروی برق بندرعباس در نیروگاه سیکل ترکیبی ایسین برگزار شد<br>&nbsp;در اين کارگاه&nbsp; سناریوهای مختلف با موضوعات تهدیدات حوزه شبکه، حمله به تجهیزات وبانك هاي&nbsp; اطلاعاتی&nbsp; سیستم های نیروگاهی و همچنین بررسی حملات بر روی سیستم عامل&nbsp; و حذف بدافزار را به صورت تئوری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و راهکارهای مقابله با تهدیدات مختلف توسط مدرسان اين&nbsp; دوره به کارکنان نیروگاه ها آموزش داده شد

رزمايش سایبری در نیروگاه سیکل ترکیبی ایسین بندرعباس برگزار شد  
به گزارش روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق بندرعباس 
اولین رزمايش سايبري با تاکید بر تهدیدات راه های متداول نفوذ به شبکه های صنعتی در حوزه سایبری با حضور شریفی فرد مدیرکل پدافند غیر عامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و همچنین جمعی از مشاوران، مدیران و کارشناسان و حوزه فناوری و اطلاعات نیروگاه های زیر مجموعه شرکت تولید نیروی برق بندرعباس در نیروگاه سیکل ترکیبی ایسین برگزار شد
 در اين کارگاه  سناریوهای مختلف با موضوعات تهدیدات حوزه شبکه، حمله به تجهیزات وبانك هاي  اطلاعاتی  سیستم های نیروگاهی و همچنین بررسی حملات بر روی سیستم عامل  و حذف بدافزار را به صورت تئوری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و راهکارهای مقابله با تهدیدات مختلف توسط مدرسان اين  دوره به کارکنان نیروگاه ها آموزش داده شد


مشاهده گزارش تصویری خبر