بازدید مجری نیروگاههای سیکل ترکیبی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی از نیروگاه هنگام بندرعباس
بازدید مجری نیروگاههای سیکل ترکیبی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی از نیروگاه هنگام بندرعباس<br>&nbsp;علیرضا نصرالهی با همراهی حسین سلیمی مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق بندرعباس از نیروگاه در حال احداث هنگام بندرعباس بازدید کردند<br>&nbsp;&nbsp;علیرضا نصراللهی ضمن بازدید از مراحل ساخت این نیروگاه گفت: این نیروگاه به عنوان اولین نیروگاه راندمان بالای کشور توسط پیمانکار اجرای این پروژه شرکت مپنا در شهر بندرعباس درحال احداث می باشد <br>وی افزود این نیروگاه با ظرفیت اسمی ۹۰۳ مگاوات در حالت ایزو در کنار دیگر نیروگاه های استان هرمزگان نقش مهمی در ایجادتولید انرژی برق مستمر وپایدار در جنوب کشور و شبکه برق سراسری کشور خواهد داشت
بازدید مجری نیروگاههای سیکل ترکیبی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی از نیروگاه هنگام بندرعباس
 علیرضا نصرالهی با همراهی حسین سلیمی مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق بندرعباس از نیروگاه در حال احداث هنگام بندرعباس بازدید کردند
  علیرضا نصراللهی ضمن بازدید از مراحل ساخت این نیروگاه گفت: این نیروگاه به عنوان اولین نیروگاه راندمان بالای کشور توسط پیمانکار اجرای این پروژه شرکت مپنا در شهر بندرعباس درحال احداث می باشد 
وی افزود این نیروگاه با ظرفیت اسمی ۹۰۳ مگاوات در حالت ایزو در کنار دیگر نیروگاه های استان هرمزگان نقش مهمی در ایجادتولید انرژی برق مستمر وپایدار در جنوب کشور و شبکه برق سراسری کشور خواهد داشت
 وی در خصوص میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه گفت طبق برنامه ریزی های صورت پذیرفته یک بلوک ۳۰۷ مگاواتی این پروژه در آینده نزدیک به بهره برداری خواهد رسیدواین پروژه در مراحل اجرایی از پیشرفت فیزیکی خوبی برخوردار می باشد وی در خصوص اقدامات صورت پذیرفته در احداث این پروژه گفت: روند اجرایی نصب تجهیزات طبق برنامه زمانبندی شده در حال اجرا می باشد و با وجود نیروهای متعهد و متخصص در صنعت تولید برق این پروژه ملی روند رو به رشدی داشته است  ودر بازه زمانی تعیین شده به بهره برداری خواهد رسید 
وی در ادامه بازدید از اقدامات جهادگونه به جهت تکمیل پروژه در تابستان و دمای بالای محیط در استان هرمزگان از تیم اجرایی ساخت نیروگاه تقدیر کرد 
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق بندرعباس  نیز از اقدامات صورت گرفته در جهت توسعه ظرفیت انرژی در استان هرمزگان توسط شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی تقدیر کرد وگفت  هرمزگان به جهت صنعتی بودن و همچنین وجود صنایع بزرگی همچون آلومینیوم ،فولاد ، بندر شهید رجایی ،منطقه ویژه اقتصادی وصنایع معدنی ،صنایع کشتی سازی خلیج فارس و دیگر صنایع انرژی بر  و همچنین شرایط آب و هوایی گرم ،وجود نیروگاه ها به عنوان زیرساخت زیرساخت ها نقش مهمی در توسعه استان هرمزگان به عنوان دروازه اقتصادی کشور دارد 
 وی در پایان این بازدید از فعالیت‌های صورت پذیرفته توسط مجری طرح و پیمانکار این پروژه تقدیر کرد


مشاهده گزارش تصویری خبر