نخستین جلسه هم اندیشی اورهال واحد ۳ نیروگاه بندرعباس در شرکت تولید نیروی برق بندرعباس برگزار شد
نخستین جلسه هم اندیشی اورهال واحد ۳ نیروگاه بندرعباس در شرکت تولید نیروی برق بندرعباس برگزار شد <br><br>به گزارش روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق بندرعباس <br>حسین سلیمی مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق بندرعباس از اورهال واحد ۳ نیروگاه بندرعباس در نیمه دوم سال جاری خبر داد <br>&nbsp;رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق بندرعباس در جلسه مدیران تولید برق استان هرمزگان از تعمیرات واحد ۳ نیروگاه بندرعباس در نیمه دوم سال جاری با همکاری نیروگاه بندرعباس جهت پایداری شبکه برق سراسری در پیک بار تابستان سال سال آینده خبر داد<br>&nbsp;حسین سلیمی ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته در تعمیراتی واحد یک نیروگاه بندرعباس در سال گذشته و همچنین پایداری شبکه برق کشور در تابستان سال جاری افزود با توسعه صنایع بزرگ در استان هرمزگان و نیاز به انرژی برق به عنوان یکی از زیرساخت‌های توسعه اقتصاد می‌طلبد با برنامه‌ریزی‌های لازم و اجرای سناریوهای دقیق برای تعمیرات، ضمن دقت و مدیریت مالی همانند سنوات گذشته تعمیرات خوبی را داشته باشیم&nbsp;&nbsp;&nbsp; در ادامه این جلسه&nbsp;&nbsp; حجت اسدی مدیرعامل نیروگاه بندرعباس ضمن تقدیر از حمایت های صورت پذیرفته از سوی شرکت تولید نیروی برق بندرعباس گفت تمام واحدهای نیروگاه بندرعباس با ظرفیت کامل در مدار می باشد و هیچ گونه مشکلی در خصوص بهره برداری ایمن و پایدار وجود ندارد و با دقت همکاران و برنامه ریزی اصولی تابستان پیش رو را موفقیت به پایان خواهیم رساند در ادامه این جلسه مدیران به تبادل نظر فنی در خصوص انجام اورهال آینده واحد ۳ نیروگاه بندرعباس پرداختند<br>نیروگاه بندرعباس با ظرفیت اسمی ١٣٢٠ مگاوات در غرب شهر بندرعباس نقش مهمی در تامین انرژی برق استان هرمزگان به عنوان دروازه اقتصادی کشور دارد

نخستین جلسه هم اندیشی اورهال واحد ۳ نیروگاه بندرعباس در شرکت تولید نیروی برق بندرعباس برگزار شد 

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق بندرعباس 
حسین سلیمی مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق بندرعباس از اورهال واحد ۳ نیروگاه بندرعباس در نیمه دوم سال جاری خبر داد 
 رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق بندرعباس در جلسه مدیران تولید برق استان هرمزگان از تعمیرات واحد ۳ نیروگاه بندرعباس در نیمه دوم سال جاری با همکاری نیروگاه بندرعباس جهت پایداری شبکه برق سراسری در پیک بار تابستان سال سال آینده خبر داد
 حسین سلیمی ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته در تعمیراتی واحد یک نیروگاه بندرعباس در سال گذشته و همچنین پایداری شبکه برق کشور در تابستان سال جاری افزود با توسعه صنایع بزرگ در استان هرمزگان و نیاز به انرژی برق به عنوان یکی از زیرساخت‌های توسعه اقتصاد می‌طلبد با برنامه‌ریزی‌های لازم و اجرای سناریوهای دقیق برای تعمیرات، ضمن دقت و مدیریت مالی همانند سنوات گذشته تعمیرات خوبی را داشته باشیم    در ادامه این جلسه   حجت اسدی مدیرعامل نیروگاه بندرعباس ضمن تقدیر از حمایت های صورت پذیرفته از سوی شرکت تولید نیروی برق بندرعباس گفت تمام واحدهای نیروگاه بندرعباس با ظرفیت کامل در مدار می باشد و هیچ گونه مشکلی در خصوص بهره برداری ایمن و پایدار وجود ندارد و با دقت همکاران و برنامه ریزی اصولی تابستان پیش رو را موفقیت به پایان خواهیم رساند در ادامه این جلسه مدیران به تبادل نظر فنی در خصوص انجام اورهال آینده واحد ۳ نیروگاه بندرعباس پرداختند
نیروگاه بندرعباس با ظرفیت اسمی ١٣٢٠ مگاوات در غرب شهر بندرعباس نقش مهمی در تامین انرژی برق استان هرمزگان به عنوان دروازه اقتصادی کشور دارد


مشاهده گزارش تصویری خبر