شرکت تولید نیروی برق بندرعباس پیشرو در بهره‌برداری از سامانه بهداد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شرکت تولید نیروی برق بندرعباس پیشرو در بهره‌برداری از سامانه بهداد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران <br><br>معاون مالی و پشتیبانی شرکت تولید نیروی برق بندرعباس از بهره برداری از سامانه بهداد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در شرکت تولید نیروی برق بندرعباس خبر داد <br>احمد آراسته گفت :<br>با توجه به بخشنامه های شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به منظور اتصال به شبکه اطلاعات و سامانه بهداد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اين حوزه&nbsp; با مشارکت دفتر فناوری و اطلاعات&nbsp; شرکت و پس از بررسی سناریوهای دسترسی ایمن جهت دسترسي به&nbsp; اين&nbsp; سامانه توسط واحد فناوری و اطلاعات&nbsp; اقدام به مذاکره با شرکت های سرویس دهنده برای ارائه اين سرویس نمود که پس از مذاکره با دفتر فناوری و اطلاعات شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، در اواخر سال ۹۷ اتصال این سامانه در دستور کار واحد مالی شرکت قرار گرفت <br><br>احمد آراسته از جمله مزایای استفاده از این سیستم را ارائه مستندات مورد نیاز مالی دسترسی به سامانه بانک مرکزی به صورت تجميع شده ، دسترسی به معاملات ریالی برخط، و همچنین دسترسی به حسابهای خود به صورت برخط اعلام کرد وی در پایان از واحد فناوري واطلاعات به جهت راه‌اندازی این سامانه&nbsp; تقدیر کرد
شرکت تولید نیروی برق بندرعباس پیشرو در بهره‌برداری از سامانه بهداد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 

معاون مالی و پشتیبانی شرکت تولید نیروی برق بندرعباس از بهره برداری از سامانه بهداد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در شرکت تولید نیروی برق بندرعباس خبر داد 
احمد آراسته گفت :
با توجه به بخشنامه های شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به منظور اتصال به شبکه اطلاعات و سامانه بهداد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اين حوزه  با مشارکت دفتر فناوری و اطلاعات  شرکت و پس از بررسی سناریوهای دسترسی ایمن جهت دسترسي به  اين  سامانه توسط واحد فناوری و اطلاعات  اقدام به مذاکره با شرکت های سرویس دهنده برای ارائه اين سرویس نمود که پس از مذاکره با دفتر فناوری و اطلاعات شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، در اواخر سال ۹۷ اتصال این سامانه در دستور کار واحد مالی شرکت قرار گرفت 

احمد آراسته از جمله مزایای استفاده از این سیستم را ارائه مستندات مورد نیاز مالی دسترسی به سامانه بانک مرکزی به صورت تجميع شده ، دسترسی به معاملات ریالی برخط، و همچنین دسترسی به حسابهای خود به صورت برخط اعلام کرد وی در پایان از واحد فناوري واطلاعات به جهت راه‌اندازی این سامانه  تقدیر کرد


مشاهده گزارش تصویری خبر