پانزدهمین جشنواره نماز و قرآن ویژه فرزندان کارکنان وزارت نیرو در استان هرمزگان برگزار شد
پانزدهمین جشنواره نماز و قرآن ویژه فرزندان کارکنان وزارت نیرو در استان هرمزگان برگزار شد&nbsp; <br>در این دوره از مسابقات فرزندان کارکنان شرکت تولید نیروی برق بندرعباس همگام با دیگر فرزندان کارکنان شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو حضور فعال داشتند<br>در این دوره از مسابقات که با محوریت قرائت واذان،حفظ،مفاهیم وآموزه های قرآن و نماز برگزار شد فرزندان کارکنان این شرکت خوش درخشیدند ودرپایان این مراسم از شرکت کنندگان در این جشنواره استانی تقدیر شد
پانزدهمین جشنواره نماز و قرآن ویژه فرزندان کارکنان وزارت نیرو در استان هرمزگان برگزار شد  
در این دوره از مسابقات فرزندان کارکنان شرکت تولید نیروی برق بندرعباس همگام با دیگر فرزندان کارکنان شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو حضور فعال داشتند
در این دوره از مسابقات که با محوریت قرائت واذان،حفظ،مفاهیم وآموزه های قرآن و نماز برگزار شد فرزندان کارکنان این شرکت خوش درخشیدند ودرپایان این مراسم از شرکت کنندگان در این جشنواره استانی تقدیر شد


مشاهده گزارش تصویری خبر