راه اندازی ایمیل سرور شرکت مدیریت شرکت تولید نیروی برق بندرعباس
مهندس علی اصغر بمانی گفت امروزه با پیشرفت فناوری اطلاعات شرکت ها و سازمان ها رفته رفته از روش‌های سنتی به سمت خدمات الکترونیک حرکت می کنند برای صرفه جویی در زمان و هزینه دیگر نامه نگاری های داخل شبکه و حتی خارج شبکه عمدتا به صورت الکترونیکی صورت می گیرد در این حوزه یکی از مهم ترین سرویس های ارائه شده ایمیل سرور است که بسیاری از مشکلات را از دوش مدیران و کارکنان سازمانها برمی‌دارد و نظم و ترتیب خاصی به فرایندها و چرخه انجام عملیات سازمانی می بخشد<br>&nbsp;علی اصغر بمانی از جمله مزایای استفاده از ایمیل سرور را صرفه جویی در هزینه ارسال و دریافت نامه ها،درخواست ملاقات ها ، استفاده از تجهیزات و دسترسی و گروه بندی کارکنان و اعمال مدیریت بر روی ارسال و دریافت کارنامه اعلام کرد و همچنین استفاده آفلاین در صورت قطع بودن اینترنت و برقراری ارتباط داخلی بین کارکنان مي باشد
مهندس علی اصغر بمانی گفت امروزه با پیشرفت فناوری اطلاعات شرکت ها و سازمان ها رفته رفته از روش‌های سنتی به سمت خدمات الکترونیک حرکت می کنند برای صرفه جویی در زمان و هزینه دیگر نامه نگاری های داخل شبکه و حتی خارج شبکه عمدتا به صورت الکترونیکی صورت می گیرد در این حوزه یکی از مهم ترین سرویس های ارائه شده ایمیل سرور است که بسیاری از مشکلات را از دوش مدیران و کارکنان سازمانها برمی‌دارد و نظم و ترتیب خاصی به فرایندها و چرخه انجام عملیات سازمانی می بخشد
 علی اصغر بمانی از جمله مزایای استفاده از ایمیل سرور را صرفه جویی در هزینه ارسال و دریافت نامه ها،درخواست ملاقات ها ، استفاده از تجهیزات و دسترسی و گروه بندی کارکنان و اعمال مدیریت بر روی ارسال و دریافت کارنامه اعلام کرد و همچنین استفاده آفلاین در صورت قطع بودن اینترنت و برقراری ارتباط داخلی بین کارکنان مي باشد


مشاهده گزارش تصویری خبر