تعمیر و بازسازی کامیون آتش نشانی نیروگاه بندرعباس انجام شد
تعمیر و بازسازی کامیون آتش نشانی نیروگاه بندرعباس انجام شد<br>
تعمیر و بازسازی کامیون آتش نشانی نیروگاه بندرعباس انجام شد
رئیس اداره ایمنی و آتش نشانی نیروگاه بندرعباس از تعمیر و بازسازی یک دستگاه خودرو کامیون بنز آتش نشانی نیروگاه بندرعباس بعد از تعمیرات اساسی واحد ها خبر داد.
مهندس مهدی شفا خواه گفت: در بازدید دکتر سلیمی مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق بندرعباس از ایستگاه آتش نشانی این شرکت و تاکید ایشان مبنی بر پویایی پرسنل و به روزرسانی تجهیزات ایمنی ور رفع کمبودها در این حوزه یک دستگاه خودروی کامیون بنز آتش نشانی این شرکت به دلیل فرسودگی با همکاری شرکت تولید نیروی برق بندرعباس و حوزه تدارکات این شرکت پس از کسب مجوزهای لازم و برآورد هزینه مالی جهت تعمیرات به شهرستان اصفهان انتقال داده شد.
شفاخواه درخصوص تعميرات اين خودرو افزود : درتعميرات اين خودرو کابین،آب پاش،موتور خودرو،مخزن، باز سازي سيستم برق ،سبك كردن ديفرانسيل  وهمچنين برج نوری.وینچ و موتور برق اضطراري در خودرو نصب گرديده است ونقاشی کامل خودرو،تعویض کامل لاستیک ها صورت پذيرفته  است.
وی در ادامه از تعمیرات تجهیزات و نوسازی ناوگان ایمنی و آتشنشانی این شرکت در آینده نزدیک خبر داد.


مشاهده گزارش تصویری خبر