بازديد پرتابيان فرماندار شهرستان سيريك از پروژه ساخت نيروگاه سيريك
بازديد پرتابيان فرماندار شهرستان سيريك از پروژه ساخت نيروگاه سيريك<br>اين نيروگاه&nbsp; از پروژه هاي مهم شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي مي باشد كه به عنوان يكي از زير ساخت هاي مهم در توسعه منطقه وسواحل مكران...
در اين بازديد دکتر سليمي مديرعامل شركت توليد نيروي برق بندرعباس فعاليت هاي اجرايي اين پروژه را تشريح كرد وگفت اين نيروگاه  از پروژه هاي مهم شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي مي باشد كه به عنوان يكي از زير ساخت هاي مهم در توسعه منطقه وسواحل مكران  با ظرفيت ١٤٠٠ مگاوات در مساحت حدود ٢٠٠ هكتار توسط شركت فني مهندسي تكنو پروم اكسپرت روسيه در حال اجرا مي باشد كه تاكنون عمليات مطالعات زمين شناسي ودريايي اين پروژه با موفقيت در مراحل پاياني مي باشدوبعد از انجام نهايي مطالعات، اين پروژه وارد بحث اجرا مي گردد كه كه در فاز اجرا بعد از مدت٥٥ماه در سال ١٤٠٠ به بهره برداري خواهد رسيد 
پرتابيان نماينده عالي دولت در شهرستان سيريك ضمن تقدير  از طرز طلب مديرعامل شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي،آمادگي  فرمانداري شهرستان سيريك واستانداري هرمزگان در جهت رفع موانع اين پروژه اعلام كرد واين پروژه بزرگ ملي را گامي مهم در جهت توسعه وآبادي منطقه عنوان كرد.
مشاهده گزارش تصویری خبر