​جلسه وزیر نیرو با مدیران عامل صنعت آب و برق سراسر کشور
این جلسه به صورت ویدئو کنفرانس با هدف آشنایی بیشتر مدیران عامل استان ها با برنامه و بیان دیدگاه ها و رویکردهای وزارت نیرو برگزار گردید.
http://bandarabbas.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/101/WhatsApp Image 2021-09-21 at 17.05.04.jpeg

جلسه وزیر نیرو با مدیران عامل صنعت آب و برق سراسر کشور


‌ این جلسه به صورت ویدئو کنفرانس با هدف آشنایی بیشتر مدیران عامل استان ها با برنامه و بیان دیدگاه ها و رویکردهای وزارت نیرو برگزار گردید.
‌‌