اخبار شرکت
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
http://bandarabbas.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/15/22c011dd-05c2-4bf0-8a4d-d80b1899df3e.jpg
شرکت تولید نیروی برق بندرعباس پیشرو در مدیریت وامحا اصولی پسماندهای ویژه نيروگاهي
شرکت تولید نیروی برق بندرعباس پیشرو در مدیریت وامحا اصولی پسماندهای ویژه نيروگاهي <br>در ديدار مديرعامل شركت توليد نيروي برق بندرعباس با مديركل محيط زيست استان هرمزگان از فعالیت های صورت گرفته&nbsp; در خصوص مدیریت اصولی پسماندهای ویژه نيروگاهي وامحا ترانس هاي اسكارل&nbsp; با اهدا لوح با امضا معاون هماهنگي استانداري هرمزگان از دكتر سليمي رييس هيات مديره ومديرعامل شركت توليد نيروي برق بندرعباس&nbsp; تقدير شد<br>
1398/02/14

http://bandarabbas.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/14/709c24f1-9d51-49d9-a29a-9c0bf1804b89.jpg
بازدید همایون حائری معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از پروژه نیروگاهی هنگام
بازدید همایون حائری معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از پروژه نیروگاهی هنگام<br>
1398/02/10

تکمیل اطلاعات پرسنلی توسط شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی
کسب رتبه نخست تکمیل اطلاعات پرسنلی توسط شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی بندرعباس
1398/01/20

يدار مديرعامل واعضاي هيات مديره شركت توليد نيروي برق بندرعباس به مناسبت اولين روز كاري سال ٩٨ وتبريك سال نو به همكاران
يدار مديرعامل واعضاي هيات مديره شركت توليد نيروي برق بندرعباس به مناسبت اولين روز كاري سال ٩٨ وتبريك سال نو به همكاران
1398/01/05

http://bandarabbas.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/10/12 (1).jpg
بازديد مهندس ميردادي معاون راهداري اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان هرمزگان از پروژه فضاي سبز
​بازديد مهندس ميردادي معاون راهداري اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان هرمزگان از پروژه فضاي سبز و زيباسازي جاده اي جاده بندر شهيد رجايي در محدوده نيروگاه بندرعباس