اخبار شرکت
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
http://bandarabbas.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/9/1.jpg
جلسه هم انديشي مطالعات حوضچه آبگير نيروگاه بندرعباس
جلسه هم انديشي مطالعات حوضچه آبگير نيروگاه بندرعباس با هدف رفع موانع توليد و مطالعه افزايش كارايي مناسب در جهت كاهش رسوب موجود واستفاده از آبگير درطرح توسعه نيروگاه بخار با حضور كارشناسان مركز توسعه سامانه هاي نوين انرژي دانشگاه صنعتي شريف وحوزه دفتر فني شركت و نمايندگان حوزه معاونت مهندسي وبرنامه ريزي نيروگاه بخار در ...

http://bandarabbas.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/10/12 (1).jpg
بازديد مهندس ميردادي معاون راهداري اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان هرمزگان از پروژه فضاي سبز
​بازديد مهندس ميردادي معاون راهداري اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان هرمزگان از پروژه فضاي سبز و زيباسازي جاده اي جاده بندر شهيد رجايي در محدوده نيروگاه بندرعباس